Trái phiếu Chính phủ: Thêm một phiên đấu thấu thất bại

    Gốc

    Chỉ có một thành viên tham gia và không phát hành được 300 tỷ đồng trái phiếu đưa ra đầu thầu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=1d972fba2b2e35&page=category