Trái phiếu Chính phủ không bán được

    Gốc

    Phiên đấu thầu 200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã hoàn toàn thất bại với khối lượng trúng thầu bằng 0...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=5df9a59e81441c&page=category