Trái phiếu Chính phủ hấp dẫn nhà đầu tư

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 24/12, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đợt 25/2007...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=eb6bb4f66ee72f&page=category