Trái phiếu Chính phủ: Đấu thầu thất bại, sao vậy?

    2 đăng lạiGốc

    Liên tục những phiên đấu thầu thất bại. Khá “bất ngờ” bởi trước đó hoạt động đấu thầu là một thành công nổi bật trên sàn Hà Nội...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=1ca63a26829994&page=category