Trải nghiệm tàu lượn siêu tốc vời đầy xà phòng trên người

Một công ty trò chơi Nhật Bản đã sáng tạo những chuyến tàu lượn thú vị hơn bằng việc cách đổ đầy xà phòng trên người chơi.

Video: Ohayo Japan