TRẢI NGHIỆM MUA HÀNG DỊP BLACK FRIDAY

    Black Friday được gọi là ngày Thứ sáu đen. Sự kiện mua sắm không chỉ tạo nên cơn sốt ở Mỹ, các nước châu Âu, mà lan tỏa ra nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/11/trai-nghiem-mua-hang-dip-black-friday/561252