TRẢI NGHIỆM MUA HÀNG DỊP BLACK FRIDAY

    Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
    61 liên quanGốc

    Black Friday được gọi là ngày Thứ sáu đen. Sự kiện mua sắm không chỉ tạo nên cơn sốt ở Mỹ, các nước châu Âu, mà lan tỏa ra nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2021/11/trai-nghiem-mua-hang-dip-black-friday/561252