Trải nghiệm chết thử ở Hàn Quốc

Ngày càng nhiều người Hàn Quốc tìm đến trải nghiệm "chết thử" để làm mới bản thân, thay đổi suy nghĩ và thêm trân trọng cuộc sống.

Trà My