Trái chiều lãi suất huy động VND và USD

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Thời gian qua, các ngân hàng TMCP Nhà nước và Vietcombank đã đồng thuận điều chỉnh giảm lãi suất ngoại tệ với hy vọng phá băng trên thị trường ngoại hối hiện nay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=153793