Trái cây tăng giá trước Tết Trung thu

Gần Tết Trung thu, giá trái cây tại nhiều chợ lại bắt đầu tăng, hiện đã tăng từ 1 - 5 giá so với tuần trước.