Trái cây dưới kính hiển vi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một cuốn sách mới được viết bởi hai chuyên gia của vườn bách thảo hoàng gia Kew cho thấy sự khéo léo, uyển chuyển, đa dạng... khi thực vật thích nghi để tồn tại và phát triển.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2008/9/6/260460.tno