Trách nhiệm: Nhận, từ chức: Không!

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Không còn những ý kiến chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi, chỉ có điều LĐBĐ VN (VFF) vẫn tiếp tục mổ xẻ, phân tích những nguyên nhân cũ và điều quan trọng là không ai từ chức!

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/210534.asp