Trắc nghiệm lòng tin

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Những giọt nước mắt lăn dài trên má các ủng hộ viên của ông Ba-rắc Ô-ba-ma. Đấy là những giọt nước mắt mừng vui khi họ biết tin rằng người mà họ ủng hộ đã trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.nhintuhanoi.46468.qdnd