Trà Vinh: Phát hiện sai phạm kinh tế trên 26 tỷ đồng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 29-12-2008, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh cho biết: Trong năm 2008, thanh tra tỉnh đã kết hợp với các ngành có liên quan mở 29 cuộc thanh kiểm tra về lĩnh vực hành chính trong toàn tỉnh, phát hiện sai phạm...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/2008/12/20081229.98187.html