Trà Vinh có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Văn Hẳn - Bí thư Thành ủy Trà Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trà Vinh...

Ông Lê Văn Hẳn. Ảnh P.V

Ngày 6.12, tại kỳ họp thứ 10, khóa IX, HĐND tỉnh Trà Vinh; các đại biểu đã bầu bổ sung 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với số phiếu tán thành 44/48, ông Lê Văn Hẳn - Bí thư Thành ủy Trà Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Hẳn (sinh năm 1970, trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý giáo dục). Giai đoạn 2011-2016, ông Hẳn đã từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, ông Hẳn từng làm Bí thư Huyện ủy Càng Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh...

TRẦN LƯU