Trà Vinh: 20.000 hộ còn thắp đèn dầu

Đến nay, tỉnh Trà Vinh vẫn còn gần 20.000 hộ chưa có điện  sử dụng, phải thắp đèn dầu. Hầu hết các hộ dân này sống ở các vùng nông thôn sâu, nghèo khó, xa trục lộ chính, ngành điện lực chưa thể kéo điện tới phục vụ.