Tra từ điển Anh-Việt trên "dế"

XHTTOnline: Một số dòng máy điện thoại cao cấp của Nokia có chứa một bộ từ điển Anh-Việt khá mạnh. Và cách sau sẽ giúp bạn có cơ hội dùng thử bộ từ điển này trên máy của mình.