Trả ngay, không phải chờ!

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    * Không trả là vi phạm pháp luật * Nên mừng hay lo?* Tư vấn trực tuyến về giảm thuế, giãn thuế Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc giãn thu thuế thu nhập cá nhân, người dân đang rất quan tâm sẽ được nhận lại khoản tiền thuế đã đóng từ ngày 1.1.2009 đến nay như thế nào. Nghe đọc bài

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090211002139.aspx