Trả lương qua thẻ ATM: Đã có hơn 925.000 tài khoản

    Gốc

    (HNMO) - Tính đến cuối tháng 6/2008, số đơn vị hưởng lương từ ngân sách thực hiện trả lương qua tài khoản đạt 17.925 đơn vị, tăng 227% so với cuối năm 2007, số tài khoản đã trả lương qua thẻ ATM đạt 925.081 tài khoản, tăng 107%.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/176367