Trả lời những câu hỏi "tại sao" của bé

    Gốc

    Hanoinet - Khái niệm về sự chênh lệch áp suất có lẽ rất phức tạp với tầm hiểu biết của một đứa trẻ mới lên 5, nhưng bé lại cảm nhận được sức mạnh của gió.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=78040