Trả lời bạn đọc

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết: 1- Mức trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy? (Nguyễn Thị Hiền,Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Nội). 2- Quy định mới về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên? (Đinh Xuân Hòa, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 3- Khi chạy xe ô-tô vượt quá tốc độ cho phép, bị cảnh sát giao thông phạt, thì người vi phạm có được yêu cầu cho xem chứng cứ vi phạm không? (Hoàng Hữu, Xã Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình).

Trả lời bạn đọc - Ảnh 1

Trả lời:

1- Theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP, ngày 6-4-2016, của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức (CC, VC) và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập, thì phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CC, VC làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy gồm hai loại phụ cấp: phụ cấp ưu đãi y tế và phụ cấp ưu đãi giáo dục. Cụ thể như sau:

- Về phụ cấp ưu đãi y tế: CC, VC chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma túy bị bệnh HIV/AIDS, mức phụ cấp ưu đãi y tế là 70%. CC, VC trực tiếp làm chuyên môn y tế và người trực tiếp làm các công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp ưu đãi y tế là 50%. CC, VC trực tiếp làm chuyên môn y tế và người trực tiếp làm các công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển, phục vụ người nghiện ma túy bị nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở các vùng còn lại, mức phụ cấp ưu đãi y tế là 40%. CC, VC chuyên môn y tế và người trực tiếp phục vụ người nghiện ma túy trong quá trình điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp là 35%. CC, VC chuyên môn y tế và người trực tiếp phục vụ người nghiện ma túy trong quá trình điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện ma túy tại các cơ sở ở các vùng còn lại, mức phụ cấp là 30%.

- Về phụ cấp ưu đãi giáo dục: CC, VC trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp là 50%. CC, VC trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở các vùng còn lại, mức phụ cấp là 40%.

2- Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21-3-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên: Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự sáu tháng; Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự sáu tháng; Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự chín tháng; Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự chín tháng; Để được bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng.

3- Điểm a, mục 2, Điều 14, Thông tư số 01/2016/TT-BCA, ngày 4-1-2016 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông như sau: Khi đã ghi nhận được hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cán bộ thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát phải lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.

Trường hợp người vi phạm yêu cầu được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì phải cho xem ngay nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được tại đó; nếu chưa có ngay hình ảnh, kết quả ghi, thu được, thì hướng dẫn người vi phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu được khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị.