Trả lại tên cho Thể Công: Sự "bảo thủ" tuyệt vời!

    Gốc

    Không phải khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng cho chức vô địch khiến người ta bất ngờ. Cũng chẳng phải những quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân bởi đội bóng áo lính xứng đáng nhận được điều đó...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Thethao/28979/default.aspx