Trả lại mỹ quan cho hào thành Đồng Hới

Sau khi Tin Tức có bài “Hào thành Đồng Hới - nguy cơ biến thành túi đựng rác thải”, phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây, UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã có văn bản, giao Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị thành phố Đồng Hới sớm có biện pháp để làm vệ sinh môi trường sạch sẽ, cũng như trực tiếp thu gom rác, phế thải, trả lại mỹ quan cho hào thành Đồng Hới.

- Hào thành Đồng Hới Ông Đoàn Bá Lâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị thành phố Đồng Hới cho biết: Từ tháng 4/2011, theo định kỳ một tháng 1 lần, công ty sẽ tiến hành phát quang cây cối, bụi rậm che lấp tường thành, thu gom rác, phế thải dưới lòng hào thành cũng như làm tốt công tác bảo vệ môi trường để hào thành Đồng Hới ngày một xanh - sạch - đẹp. Phan Đình Quân