Trả lại gần 200 triệu đồng nhặt được

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chị Lâm Thị Hồng - thư ký Đảng ủy - khối Đảng, Đoàn thể công tác tại Văn phòng Quận ủy quận 2, TP HCM, nhặt được tài sản giá trị gần 200 triệu đồng đã trả người bị mất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94320.cand