Trả lại đúng vị trí cho bộ linga-yony lớn nhất Đông Nam Á

TTO - Tin từ Sở Văn hóa-thể thao-du lịch Lâm Đồng cho biết: Ban quản lý di tích Cát Tiên đang phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu tái định vị để tiến hành đưa bộ linga-yony vào bảo quản tại gò 1a di tích khảo cổ học Cát Tiên; đồng thời tiến hành làm mái che cho bộ linga-yony này để phục vụ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như để du khách đến nghiên cứu, tham quan phục vụ du lịch trong thời gian tới.