Tra cứu thông tin dự án nhà ở xã hội

Với mức giá thấp hơn so với các loại hình chung cư khác, nhà ở xã hội là mối quan tâm của nhiều người có thu nhập thấp. Trả lời câu hỏi: Làm sao để tiếp cận nhanh chóng về các dự án nhà ở xã hội?

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tra-cuu-thong-tin-du-an-nha-o-xa-hoi-103391.htm