Tra cứu thời hiện đại

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hai anh kỹ sư công nghệ cao trò chuyện: - Này anh, máy tính đúng là ngày một thần kỳ, anh có thể gõ vào đó bất kỳ câu hỏi nào, nó cũng sẽ trả lời anh.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081115235108.aspx