Tra cứu kết quả kiểm hóa trên hệ thống dữ liệu để hoàn thuế

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc nộp tờ khai hải quan có kết quả kiểm hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế XNK trong thời gian chưa ban hành thông tư hướng dẫn Luật Hải quan.

Việc tra cứu, kết xuất, kiểm tra thông tin kết quả kiểm hóa trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. sẽ hỗ trợ tốt hơn cho DN. Ảnh: T.Trang.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 115, khoản 4 Điều 119, khoản 3 Điều 120 và khoản 4 Điều 121 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì trong hồ sơ hoàn thuế XK, NK phải nộp có bao gồm tờ khai hải quan hàng hóa XNK có kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan (gọi tắt là kết quả kiểm hóa).

Tuy nhiên, trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, trên tờ khai hải quan không có thông tin kết quả kiểm hóa thì công chức hải quan tra cứu, kết xuất, kiểm tra thông tin kết quả kiểm hóa trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện hoàn thuế XK, NK cho DN.