Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa năm học 2024-2025

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, từ trưa ngày 16-6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của tỉnh có thể tra cứu điểm thi trên website Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tại địa chỉ http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa có 14.565 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên tổng số 14.638 thí sinh đăng ký dự thi (vắng 73 thí sinh).

Số bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên ở các môn như sau: Môn Ngữ văn có 11.669 bài thi (chiếm tỷ lệ 80%), môn Toán có 11.770 bài thi (chiếm tỷ lệ 80,8%), môn Tiếng Anh có 6.549 bài thi (chiếm tỷ lệ 45%).

Số bài thi đạt điểm từ 9 đến 10 ở các môn như sau: Môn Ngữ văn có 55 bài thi (trong đó có 5 bài thi đạt 9,5 điểm - mức điểm cao nhất); môn Toán có 441 bài thi (có 25 bài đạt điểm 10); môn Tiếng Anh có 822 bài thi (có 29 bài đạt điểm 10).

H.NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202406/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-tai-khanh-hoa-nam-hoc-2024-2025-596362e/