Trả cổ tức năm 2008

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại sàn TP.HCM, Công ty cổ phần (CTCP) SX - TM may Sài Gòn (GMC) trả cổ tức đợt 2 theo tỷ lệ 9%/mệnh giá (900 đồng/CP); ngày giao dịch không hưởng quyền là 24.11, ngày chi trả là 25.12.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081116222056.aspx