Trả cổ tức bằng tiền có đảm bảo được hệ số CAR?

Sáng nay (22/10), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Trả cổ tức bằng tiền có đảm bảo được hệ số CAR? - Ảnh 1

Thay đổi người đại diện pháp luật

Tại đại hội, BIDV trình và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIDV, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Theo đó, Điều lệ sẽ sửa đổi quy định về người đại diện pháp luật của BIDV, thay vì là Chủ tịch HĐQT, Điều lệ sẽ sửa đổi người đại diện là Tổng Giám đốc. Ngoài ra, một nội dung khác của Điều lệ liên quan đến thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật cũng được thay đổi do BIDV cho rằng đây là thẩm quyền đương nhiên.

Sẽ hoàn thành kế hoạch năm

Báo cáo trước Đại hội, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, đến hết quý III/2016, tổng tài sản của BIDV đạt trên 956 nghìn tỷ, tăng trưởng 11,5%% so với đầu năm và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30/09/2016 đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư, số dư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn. Thị phần huy động vốn đạt 14,5%, tăng 2,2% so với năm trước.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng khẳng định, với tốc độ tăng trưởng ổn định của các chỉ tiêu chính, BIDV sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra.

Có đảm bảo hệ số CAR khi chi cổ tức bằng tiền?

Về vấn đề cổ tức, BIDV vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Theo đó ngân hàng sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 8,5% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/11/2016; ngày thực hiện chi trả là 21/11/2016.

Trả lời câu hỏi cổ đông việc trả cổ tức bằng tiền thì liệu hệ số CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 có an toàn không, ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV cho biết, hiện hệ số CAR của ngân hàng ở quanh mức 9%, tức vẫn ở ngưỡng an toàn.

“Việc chi trả cổ phiếu bằng cổ tức hay tiền mặt là vấn đề chúng tôi cân nhắc rất nhiều. Nếu chúng ta không chi bằng cổ phiếu mà bằng tiền thì sẽ khó để đạt hệ số an toàn, đây là điều trăn trở của lãnh đạo ngân hàng.

Về năm sau, hệ số CAR có nhiều biến số, chúng ta phải vừa kiểm soát tăng trưởng vừa gia tăng vốn tự có. Chúng tôi đảm bảo rằng trong các tình huống, BIDV sẽ điều hành đảm bảo các hệ số an toàn, nhất là hệ số CAR”, lãnh đạo BIDV khẳng định.

Về chi phí dự phòng, đại diện BIDV cho biết, dự kiến trong năm 2016, BIDV sẽ trích dự phòng rủi ro 6.500 - 7.000 tỷ đồng, dựa trên chất lượng tín dụng từng thời điểm.

Về số nợ bán cho VAMC, hiện BIDV đã bán cho cơ quan này khoảng 20.500 tỷ đồng, trích mỗi năm 20%, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng/năm, hiện BIDV đã trích đủ số này.

Trần Thúy