TQ: Tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong lịch sử

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Ủy ban Thanh tra Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) vừa công bố, tỉ lệ nợ xấu (NPL) của các Ngân hàng thương mại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất 6,2% trong năm 2007.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/42308/default.aspx