TPHCM yêu cầu các sở, ngành cung cấp hồ sơ cây xanh cho Bộ Công an

UBND TPHCM vừa có văn bản đến các sở, ngành đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn gửi Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường gửi đến các sở, ngành trực thuộc, yêu cầu rà soát, cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn trong giai đoạn từ năm 2019 đến hết 2023.

UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành rà soát, cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết 2023. Ảnh minh họa: Như Sỹ

UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành rà soát, cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết 2023. Ảnh minh họa: Như Sỹ

Theo đó, chính quyền thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước TPHCM và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, thực hiện theo đúng yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; tham mưu, đề xuất và dự thảo văn bản của UBND TPHCM gửi Cơ quan An ninh điều tra theo đúng quy định. Thời hạn yêu cầu các đơn vị nói trên thực hiện là, trình trước ngày 25/5/2024.

Động thái này xuất phát từ văn bản đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an gửi đến UBND các tỉnh, thành mới đây về việc đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến 2023. Cụ thể các nội dung đề nghị thực hiện gồm:

Một là, cơ sở pháp lý để UBND tỉnh cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án.

Hai là, quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh, quyết toán.

Ba là, toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh, huyện liên quan đến việc thực hiện dự án (từ khi duyệt cấp ngân sách đến khi thanh, quyết toán công trình).

Bốn là, danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; ngân sách Nhà nước cấp cho từng đơn vị chủ đầu tư thực hiện các dự án; việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào? có đúng quy định của pháp luật hay không?

Năm là, tài khoản thanh toán dự án của các chủ đầu tư và tài khoản nhận thanh toán tiền dự án của các nhà thầu, gồm các nhà thầu tư vấn, thi công…

Sáu là, hồ sơ thực hiện dự án: Toàn bộ hồ sơ từ khi mời thầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán: thống kê danh sách dự án, chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu, thi công, nghiệm thu, đơn vị thanh quyết toán, giá trị gói thầu, giá trị đã thanh quyết toán; thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán, đơn vị thụ hưởng, số tài khoản thụ hưởng và hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án (nếu có).

Mục đích của văn bản đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra chủ yếu nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh (trụ sở tại tỉnh Bình Phước) và các cá nhân, tổ chức liên quan. UBND nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã nhận văn bản đề nghị và đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tphcm-yeu-cau-cac-so-nganh-cung-cap-ho-so-cay-xanh-cho-bo-cong-an-2282872.html