TPHCM xếp thứ 5 cả nước về thu hút FDI

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã thu hút 2.240 dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) mới với số vốn đăng ký đạt 13,028 tỷ USD, tăng 20,8% về số dự án và giảm 3,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, có 1.075 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5,074 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 11 tháng đạt 18,103 tỷ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng đầu năm ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 11 tháng năm nay, cả nước có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 2,446 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 1,428 tỷ USD, chiếm 11%; Bình Dương 1,329 tỷ USD, chiếm 10,2%; Đồng Nai 1,036 tỷ USD, chiếm 8%; TPHCM xếp thứ 5 với 808,8 triệu USD, chiếm 6,2%...

TPHCM xếp thứ 5 cả nước về thu hút FDI - Ảnh 1

TPHCM đứng thứ 5 cả nước về thu hút vốn FDI.

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 11 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 4,818 tỷ USD, chiếm 37% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore với hơn 1,567 tỷ USD, chiếm 12%...

ANH THƯ