TPHCM: Xây dựng 20.000 chỗ ở cho công nhân thuê

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP.HCM về chương trình nhà lưu trú cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ nay đến năm 2010, TPHCM sẽ hoàn thành chín dự án xây dựng nhà lưu trú, cung cấp khoảng 20.000...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090410.08311.html