TPHCM triển khai khảo sát tỉ lệ đọc sách của người dân và học sinh

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết bắt đầu thực hiện khảo sát tỉ lệ bản sách và đo lường thói quen đọc sách của người dân và học sinh năm học 2023.

TPHCM dự kiến sẽ thực hiện 2.500 mẫu khảo sát, đối tượng là người dân và học sinh trên địa bàn thành phố. Hình thức thực hiện dạng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Sau đó, sẽ dành ra 6 tháng nghiên cứu mẫu và dự kiến công bố kết quả vào tháng 10/2024.

Kết quả khảo sát là cơ sở đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc sách cùa người học sinh và người dân; để kịp thời có đề xuất, tham mưu những giải pháp hiệu quả, chính sách phù hợp với thực tiễn của thành phố; đề ra những giải pháp nâng cao chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Phương Thảo - Nguyễn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tphcm-trien-khai-khao-sat-ti-le-doc-sach-cua-nguoi-dan-va-hoc-sinh-218684.htm