TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hải quan điện tử

    Báo VTC News
    Gốc

    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch phát triển hải quan điện tử giai đoạn 2008 – 2010, với mục tiêu 30% kim ngạch xuất khẩu làm thủ tục tại địa bàn sẽ được làm thủ tục hải quan điện tử.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250700/Default.aspx