TPHCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

TPHCM quyết định cho học sinh, sinh viên các trường học và cơ sở đào tạo tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Cuối giờ chiều ngày 14/2, sau cuộc họp với các ngành chức năng, UBND TPHCM quyết định cho học sinh, sinh viên các trường học và cơ sở đào tạo của thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

TPHCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Theo đó, học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ nghỉ học cả chính khóa và ngoại khóa. Như vậy học sinh toàn thành phố sẽ tiếp tục nghỉ học thay vì trở lại trường vào ngày 17/2 như dự định trước đó.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7/2020 để hoàn tất nội dung Chương trình./.

Minh Hạnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tiep-tuc-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-thang-2-1010476.vov