TPHCM: Tiến độ thực hiện 8 bãi đậu xe ngầm rất chậm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hiện nay, tiến độ 8 bãi đậu xe ngầm thực hiện rất chậm, nhiều dự án vẫn chưa có chủ đầu tư. Một trong những nguyên nhân chính là do các sở - ngành chức năng “đá” qua “đẩy” lại thủ tục và vướng quy hoạch.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/12/135057