TPHCM: Thuê đất ngầm bằng 50% giá mặt đất

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thí điểm việc thu tiền thuê đất các dự án dưới lòng đất, với mức thu bằng 50% đơn giá thuê trên mặt đất.