TPHCM sẽ lập các hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt

TPHCM sẽ tập trung ưu tiên thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt cho tất cả các lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển của thành phố.

UBND TPHCM vừa có Quyết định 1212 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 27/2023 của HĐND thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với những lĩnh vực TPHCM có nhu cầu thu hút.

Theo kế hoạch, trong quí 2-2024, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa hoc và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ trình UBND TP về việc thành lập các hội đồng thu hút và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của các hội đồng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP sẽ thành lập hai hội đồng gồm hội đồng thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – thể dục, thể thao của thành phố và hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt, phục vụ cho công tác thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cho tất cả các lĩnh vực (trừ phạm vi đã giao cho Hội đồng thu hút, tuyển chọn tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao).

Quí 2 -2024, TPHCM sẽ lập các hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. Ảnh minh họa: AGF

Thành viên của hội đồng phải đảm bảo cơ cấu đủ thành viên là đại diện các sở – ngành có liên quan, đại diện của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu. Đồng thời, tăng số lượng các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có chuyên môn sâu về lĩnh vực để nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn.

Sau khi thành lập, các hội đồng phải kịp thời tổ chức các kỳ họp của các hội đồng nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm, ưu tiên phát triển của thành phố.

Đa dạng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức các kỳ họp và trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký tham dự, lấy ý kiến cũng như biểu quyết lựa chọn cá nhân trúng tuyển.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành tham gia sâu vào các khâu của công tác thẩm định, tương tác với các tổ chức, cá nhân có liên quan (thông qua các hình thức phỏng vấn) nhằm có thêm thông tin, cơ sở để tư vấn, đề xuất hội đồng xem xét, quyết định lựa chọn người xứng đáng, phù hợp nhất.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với các trường phổ thông, trung tâm đào tạo, huấn luyện, trung tâm bồi dưỡng năng khiếu, các trường đại học, học viện trong và ngoài nước… thường xuyên rà soát, lập danh sách những cá nhân có thành tích học tập, trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học xuất sắc thuộc đối tượng thu hút theo nghị quyết 27 để báo cáo cấp có thẩm quyền của thành phố xem xét, thu hút vào các vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực.

“Cá nhân được xem xét, tuyển chọn phải thực sự là các trường hợp có đủ phẩm chất và trình độ. Năng lực chuyên môn phải thực sự nổi trội trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới hoặc có năng khiếu, kỹ năng, kỹ xảo đặc biệt xuất sắc.

Đồng thời phải là những cá nhân đã có nhiều kinh nghiệm trong trực tiếp, chủ trì công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp, đề án, kế hoạch, chương trình, sáng kiến công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm có giá trị đặc biệt mang lại hiệu quả cao; có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố”, Quyết định 1212 của UBND TPHCM nêu rõ.

Minh Anh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tphcm-se-lap-cac-hoi-dong-thu-hut-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-nguoi-co-tai-nang-dac-biet/