TPHCM: Phấn đấu cải thiện chỉ số PAPI giai đoạn 2021-2025

  Báo Sài Gòn Giải Phóng
  171 liên quanGốc

  UBND TPHCM vừa ban hành quyết định cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

  Theo đó, thành phố đặt mục tiêu năm 2021, chỉ số PAPI của thành phố được xếp vào nhóm tỉnh, thành đạt điểm trung bình cao. Năm 2022 và các năm tiếp theo, chỉ số PAPI của thành phố được xếp vào nhóm tỉnh, thành đạt điểm cao nhất.

  Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố triển khai một số giải pháp nâng cao điểm số của chỉ số PAPI. Đó là công khai, minh bạch các chế độ, chính sách liên quan đến người dân; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị. Đồng thời, thành phố tăng cường trách nhiệm giải trình với người dân; trong đó có đối thoại với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư khi phát sinh nội dung, vấn đề bức xúc trong nhân dân.

  TPHCM cũng kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước tại cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thành phố xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị phụ trách.

  Ngoài ra, thành phố kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

  ĐÌNH LÝ

  Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-phan-dau-cai-thien-chi-so-papi-giai-doan-20212025-755949.html