TPHCM: Phạm Pháp Hình Sự Giảm 32,95%

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Trong tháng 2, CATP tập trung điều tra truy xét các loại án cướp, giết cướp, cướp có sử dụng vũ khí, tội phạm có tổ chức, phòng chống tội phạm cướp giật, trộm chuyên nghiệp; thực hiện các biện pháp rà soát nhằm làm...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7851627993/mlnews.2008-03-12.5971207002