TPHCM phải đi trước trong cải cách tư pháp

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh là một thành phố lớn, có tiềm lực mạnh về kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh cần đi trước trong mọi lĩnh vực, trong đó phải đi trước một bước trong cải cách tư pháp.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247831/Default.aspx