TPHCM: Kiến nghị thanh tra 2 đơn vị “có vấn đề”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn có 40% đơn vị trực thuộc làm ăn kém hiệu quả và 20% đơn vị làm ăn thua lỗ nhiều năm liền. Còn tại Quỹ Phát triển nhà TP, số vốn Nhà nước giao quản lý là 300 tỷ đồng, song đơn vị này chỉ đưa vào kinh doanh 100 tỷ đồng; 200 tỷ đồng còn lại đem đi… gửi ngân hàng lấy lãi suất hàng tháng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phapluat/2008/11/171942