TPHCM: Kiến nghị đưa hơn 50.000 tấn xi măng từ Bắc vào

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kiến nghị của TPHCM với Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ dự phòng để tạo nguồn hàng đối với một số mặt hàng trọng yếu nhằm đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường được Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng ủng hộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=62423