TPHCM: Hơn 1,1 triệu khách hàng được cơ cấu nợ, giảm lãi suất vay

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đã hỗ trợ cho hơn 1,1 triệu khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất cho vay.

Ngày 26-2, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh cho biết, thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong 2 năm 2022-2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đã hỗ trợ cho hơn 1,1 triệu khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã được cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ và giảm lãi suất cho vay.

Cụ thể, 700.000 khách hàng được cơ cấu lại nợ, với dư nợ đạt 327.000 tỷ đồng và hơn 420.000 khách hàng được miễn giảm lãi suất, với tổng dư nợ đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay hỗ trợ 2% đạt 18.685 tỷ đồng, với 428 khách hàng được hỗ trợ thuộc các nhóm ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo; hàng không, vận tải kho bãi; du lịch; dịch vụ lưu trú, ăn uống; thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội...

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, việc cơ cấu nợ và giảm lãi suất không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ vay, giảm chi phí lãi vay để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo lập dòng tiền và trả nợ vay ngân hàng, mà còn góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ Nghị quyết 43 giao cho ngành ngân hàng và phát huy vai trò nguồn lực chính sách để đạt mục tiêu hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

NHUNG NGUYỄN

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/tphcm-hon-11-trieu-khach-hang-duoc-co-cau-no-giam-lai-suat-vay-post112179.html