TPHCM: Hỗ trợ tiền cho người nghèo sử dụng phương tiện xe ba, bốn...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Ngày 20-1, UBND TPHCM đã thông qua chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/20081230.85897/20081230.58655/20090121.80914.html