TPHCM hỗ trợ đến 2 tỷ đồng cho một dự án khởi nghiệp

UBND TPHCM vừa ban hành “Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố với mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng cho mỗi dự án.

TPHCM hỗ trợ đến 2 tỷ đồng cho một dự án khởi nghiệp - Ảnh 1

Các dự án khởi nghiệp có cơ hội nhận hỗ trợ để phát triển.

Tiêu chuẩn hỗ trợ là dự án có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu, công nghiệp hỗ trợ và 9 nhóm ngành dịch vụ được TPHCM ưu tiên phát triển, hoặc các lĩnh vực khác có tiềm năng mang lại hiệu quả cao.

Sau khi chọn các dự án tiềm năng, hội đồng xét duyệt sẽ không rót vốn trực tiếp mà chuyển giao số tiền hỗ trợ cho các vườn ươm. Tùy theo giai đoạn và nhu cầu của từng nhóm khởi nghiệp, vườn ươm sẽ cung cấp chi phí để phát triển, hoàn thiện sản phẩm hoặc kết nối các dự án với những quỹ đầu tư lớn hơn.

Kiều Anh