TPHCM: Giải quyết 113.864 việc làm mới

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đến nay, các doanh nghiệp thuộc khu vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ của TPHCM đã giải quyết 113.864 việc làm mới cho người lao động (94,88% kế hoạch 2008).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/12/174241