TPHCM: Chỉ có 0,58% học sinh lớp 10 đăng ký vào ban Khoa học xã hội

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 2-10, Sở GD-ĐT TPHCM công bố thống kê số lượng học sinh (HS) lớp 10 đăng ký phân ban năm học 2007-2008. Tỷ lệ HS đăng ký vào ban Khoa học tự nhiên là 10,5%, ban Khoa học xã hội là 0,58%, ban Cơ bản 88,92% (trong đó nâng cao khối A: 25,57%, B: 2,29%, C: 0,68%, D: 12,58% và không nâng cao là 47,8%).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2007/10/123576